Wandelaars

Historie DBW

Het ontstaan van wsv DBW.

In 1977 en 1978 werd met de schoolgroep van de Chr. Nat. School, meegelopen in de Avondvierdaagse te Winschoten en toen na de Avondvierdaagse in 1978 kwam het idee van K.Vogel en A.F.Vogel-Nuis om een wandelvereniging van de school op te richten en hiermede dan diverse wandeltochten in de regio te bezoeken.

Zo is dus op 1 juli 1978 deze wandelvereniging van de Chr. Nat. school opgericht onder auspiciƫn van het bestuur van deze school en er konden dus ook alleen maar kinderen van deze school lid worden. Nu moest er ook nog een naam bedacht worden en dat bleek al gauw "de Blije Wandelaars" te worden en dit kwam voert uit de plaatsnaam Blijham en over het algemeen was men ook vrolijk en vandaar de toepasselijke naam De Blije Wandelaars (cns "de Blije Wandelaars". De vereniging is toen begonnen met ongeveer 30 kinderen en 3 leiders/leidsters welke in 2 groepen werden ingedeeld, de jongste kinderen van 5 t/m. 7 jaar liepen 5 km. en die van 8 t/m. 12 jaar liepen 10 km. en per jaar werden zo'n 10 tot 12 wandeltochten gelopen.

De vereniging is ook direct lid geworden van de wandelbond (NNWB). Ook werd er direct een actie op touw gezet voor het aanschaffen van een tenue en dit resulteerde in een groene t-shirt en zwarte broek of rok. Wij wilden zelf ook graag een tocht in Blijham organiseren en dat mocht ook wel doch dan moest men minimaal 2 jaar lid zijn geweest van de NNWB alvorens er een tocht mocht komen. In 1981 hebben wij de 1e Lutjemeul'n tocht (genoemd naar de lutje meul'n welke op de hoek Hoofdweg/Oosteinde heeft gestaan) georganiseerd in Blijham, vanuit de kantine van ASVB, met o.a. door het park en bos, als reactie hoorden we hierop dat men niet wist dat Blijham zo mooi was, zelfs door inwoners van ons eigen dorp.

In 1983 is cns "de Blije Wandelaars" geheel zelfstandig geworden en ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam van wsv "D.B.W." (wandelsportvereniging "de Blije Wandelaars") Er werd een bestuur gekozen voor de vereniging welke bestond uit een voorzitter K.Vogel, secretaris A.F.Vogel-Nuis en penningmeester K.Vogel daar er op dat moment geen andere personen beschikbaar waren.

Er werd in 1985 nog een tocht georganiseerd en wel de 1e Herfsttintentocht in de Wedderbergen start vanuit de Urnenhoeve, ook kwam er een nieuw bestuurslid bij en dit was T.Korte-Speelman welke voorzitter werd. In de loop der jaren veranderde er weinig binnen de vereniging ook wat het aantal leden betreft was dit steeds zo'n 28 tot 35 personen en binnen het bestuur trad T.Korte-Speelman af en werd J.Musch de nieuwe voorzitter en ook K.Vogel en A.F.Vogel-Nuis trokken zich terug als bestuursleden om wat vers bloed binnen het bestuur te krijgen en dit werden I.van der Wal als secretaris en R.van der Wal als penningmeester.

In 1991 werd er in samenwerking met wv BATO de 1e Bellingwoldertocht georganiseerd vanuit Hotel de Twee Karspelen. De tochten werden de eerste jaren uitgezet door K.Vogel en in latere jaren tot heden door R.van der Wal en G.van der Wal en dit ook tot grote tevredenheid van de wandelaars men kan de tochten eigenlijk lopen zonder een route beschrijving is veelal de reactie.

Alles ging op goede voet verder totdat de voorzitter J.Musch ernstig ziek werd in 1996 en zijn functie als voorzitter noodgedwongen moest neerleggen en hierop kondigde K.Vogel aan te zullen terugkeren in het bestuur omdat zijn vrouw en hij het niet konden aanzien als hun wandelvereniging welke zij samen in 1978 hadden opgezet zou worden opgeheven en het bestuur bestaat nu uit K.Vogel voorzitter, I.van der Wal secretaris en R.van der Wal penningmeester.

Een rondje Westerwolde is in 2003 overgenomen van wv BATO daar deze opgehouden is te bestaan en dit toch altijd een leuke tocht was, deze tocht werd altijd op zondag gehouden en in 2003 op zaterdag wat wel meer wandelaars heeft opgeleverd.

Tot zover de oprichting en het bestaan van wsv DBW te Blijham en wij hopen dat vereniging tot in lengte van dagen zal blijven bestaan.

Het bestuur